Voorkeuren leerstijl

Kinderen doen leesles

Ieder kind leert op zijn eigen manier. Leren door te lezen uit een boek werkt daarom niet voor ieder kind het best. Iedereen pakt een leertaak op een andere manier aan. Het ene kind begint liever met iets te doen, terwijl een ander kind er eerst over nadenkt. De verschillende leerstijlen volgens Kolb zien er als volgt uit.

Buiten is het in veel gevallen makkelijker om de verschillende leerstijlen aan bod te laten komen, omdat er voldoende ruimte is om te bewegen en te onderzoeken.