Vakoverstijgend lesaanbod

Kinderen onderzoeken dieren

In het basisonderwijs staan steeds vaker maatschappelijke thema’s centraal waarbij de vragen en ontwikkeling van leerlingen een belangrijke positie innemen. Door leerlingen lesstof aan te bieden aan de hand van thema’s die over de grenzen van vakken heen gaan, ontdekken ze hoe ze kennis uit verschillende vakgebieden kunnen toepassen om bepaalde vraagstukken op te lossen. Door op deze wijze te leren, ervaren leerlingen de samenhang tussen wat ze leren op school en wat er gebeurt in de wereld om hen heen. Dit helpt de motivatie en eigenwaarde van kinderen te verhogen. Buiten lesgeven is een uitgelezen kans om vakken met elkaar te verbinden. Op deze wijze kan binnen één les gewerkt worden aan doelen van verschillende vakken.