Samenwerking en groepsvorming

In onze visie op buitenonderwijs neemt het aspect samenwerking en teamvorming een belangrijke rol in. Want laten we eerlijk zijn: beroepen waarin je geen deel uitmaakt van een team of waar samenwerking geen belangrijke plaats inneemt, zijn er bijna niet.
Door kinderen te leren hoe je op een constructieve manier samenwerkt en dat ieder individu daarin zijn kwaliteiten heeft (als leider, creatieve geest, doener of organisator) ondervinden kinderen dat elke eigenschap waarde heeft binnen een team. Door sterk in te zetten op teamwork, wordt de band binnen een groep sterker en leren kinderen de waarde van elke medeleerling binnen een team inzien. Dit verbetert de cohesie binnen de groep.