Training Buitenles in het basisonderwijs

Deze training is gericht op het introduceren van buitenlessen in het basisonderwijs met de focus op reken- en taalonderwijs.

Woorden lezen tijdens buitenles

Buitenles in het basisonderwijs

Buitenles in het basisonderwijs is redelijk nieuw in Nederland. Vaak wordt gedacht dat het hier gaat om natuureducatie in het basisonderwijs. Dat is niet het geval. Buitenonderwijs houdt in dat reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit vele onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof. Ook kinderen die in de klas om wat voor reden dan ook, moeilijkheden ondervinden, kunnen buiten opeens schitteren door de prachtige eigenschappen die ze hebben.

De training

Ik & Buiten heeft een methode ontwikkeld om buitenlessen op elk type basisschool te kunnen introduceren. Tijdens de training leren leerkrachten hoe het geven van buitenlessen opgestart kan worden. Want het spreekt voor zich dat buitenlessen heel anders verlopen dan een les in het klaslokaal. Er komt in eerste instantie veel op leerkrachten af en het vraagt om gebaande paden te durven te verlaten. We kijken naar hoe Outdoor Education zich de laatste jaren heeft ontwikkelt in het buitenland. Waarom zijn de Engelse, Noorse en Zweedse collega's zo enthousiast over het geven van les in de frisse buitenlucht? Ook gaan we in op de voordelen voor kinderen én leerkrachten. Natuurlijk mogen tal van voorbeelden van buitenlessen niet ontbreken. Randvoorwaarden als veiligheid en het gebruik van de buitenruimte worden ook besproken. Een zeer belangrijk punt van deze training is het creëren van continuïteit van het geven van buitenlessen binnen het team. Zodat het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.

Praktische informatie

De training bestaat uit twee dagdelen met een tussentijdse praktijkmiddag. Tijdens de praktijkmiddag wordt gevraagd een zelf uitgewerkte buitenles aan de eigen klas te geven. Door middel van (video)observaties wordt de gegeven les besproken tijdens de tweede trainingsmiddag.
De training wordt gegeven op de eigen locatie. Alle scholen kunnen deelnemen ongeacht de vormgeving van hun schoolplein.